KulturCosmos

Vi skaber fællesskaber på tværs af alder og interesser gennem aktiviteter med en kunstnerisk værdi, som livemusik, teater og billedkunst.

Foreningen holder sin årlige generalforsamling i marts. (Se bestyrelsen)

Vision

Vores vision er at skabe et mangfoldigt kulturhus, som gør Viby til et attraktivt sted at bo.

Mission

Vi skaber fællesskaber på tværs af alder og interesser og bidrager til udvikling af kultur og kreativitet i det sydlige Roskilde.

Vores målsætning er:

 • At udvikle og arrangere kulturelle og kunstneriske begivenheder
 • At skabe rammer for sociale fællesskaber
 • At tilbyde faciliteter, hvor den enkelte kan udfolde sine interesser og kreative evner
 • At tilbyde faciliteter for optræden/udstilling for såvel professionelle som amatører
 • At samarbejde med andre foreninger, skoler, institutioner og det lokale bibliotek.

Faste aktiviteter under KulturCosmos

BilledCosmos

BilledCosmos er for medlemmer af KulturCosmos, der aktivt interesserer sig for at skabe billedkunst i alle genrer: Tegning, maleri, foto, skulptur. Vi arrangerer workshops og udstillinger og inspirerer hinanden. Vi tager også på ture til kunstværksteder og udstillinger.

Medlemmerne er med til at bestemme, hvad der skal ske. BilledCosmos har sin egen facebookgruppe.

I Værkstedet i Cosmos holder vi åbne værksteder med værter om lørdagen kl. 11-14. Vi er også i værkstedet om tirsdagen kl. 13-17, hvor alle er velkomne til at kigge ind.

Tovholder Marianne Fogtmann. Kontakt: marianne@kulturcosmos.dk

BørneCosmos

BørneCosmos er en frivilliggruppe, som planlægger og afholder børnekulturelle arrangementer.

CosmosGryden

CosmosGryden er en madklub i Cosmos. Vi mødes en gang om måneden. Foreløbig har vi booket køkken og Peder Syv Sal på disse dage, frem til juni 2022.

Alle medlemmer af KulturCosmos er velkomne.

Vi spiser ca. kl. 12.30 og hjælpes ad med madlavning, borddækning og afrydning.

Maden tilberedes på skift af dem der deltager i madklubben fra kl. ca. 10.30.

Tilmelding til CosmosGryden: kan ske på mail til hannes@kulturcosmos.dk eller på Facebook i gruppen ”CosmosGryden”.

På Facebook bliver CosmosGryden hver måned slået op som en ”begivenhed”. I denne begivenhed kan du tilmelde dig enten i kommentar-feltet eller ved at trykke på DELTAGER.

Tilmelding til at lave mad, kan ligeledes gøres i Facebook-gruppen – i begivenhedens kommentarfelt.

CreaCafé

I CreaCafé mødes vi og arbejder på hver vores egen kreative måde i hyggeligt fællesskab. Typisk er der noget strikketøj eller hækleriet om bordet, men det er op til dig, hvad du vi sysle med.

Vi mødes hver tirsdag i lige uger kl. 15-17 og torsdag i ulige kl. 19-21.

Tilmelding ikke nødvendigt – bare mød op.

(Deltagelse forudsætter medlemskab af KulturCosmos)

Delecykler

Der er i ca. 10 neongrønne cykler i omløb i Viby.

Delecyklerne er støttet med midler fra Folkeoplysningsudvalgets Start- og Udviklingspulje. Cyklerne er doneret af byens borgere, og istandsættes af et dedikeret cykelhold af mænd på 50+, der mødes fast den første fredag i måneden kl. 13 i værkstedet. Her kan du fange dem, hvis du vil donere en cykel eller tage del på cykelholdet.

Hvordan gør man:

Systemet er simpelt. Ser du en cykel kan du låne den, og når du er færdig med den, så stiller du den tilbage på en af stationerne, eller et andet synligt sted i Viby, så den næste cykelløse cyklist kan køre videre på den.

Hvis du ser en cykel, som er kommet til skade eller på afveje, kan du tage et billede og dele det i FB-gruppen: Viby Sj. Delecykler, hvor cykelholdet efterfølgende vil tage sig af den

It-værksted

IT værkstedet tilbyder IT hjælp på begynderniveau. Vi har en enkelt bærbar computer til rådighed, men hvis du har en bærbar computer selv, er det bedst at tage den med.

Undervisningen foregår én til én i ca. 1 time, så det er vigtigt at bestille tid i forvejen.

Som eksempler på emner vi kan beskæftige os med kan nævnes:

 • E-boks – hvordan den oprettes og bruges
 • Foto: Hvordan overføres de til Computeren og hvor kan de opbevares.
 • Opbevaring af filer i ”skyen” (Dropbox eller Drev) – hvordan gør man det.
 • Søgning på nettet – om browsere, faneblade og favoritter.

Hver torsdag kl. 10.30 – 12.30 – tilmelding til Hannes Havstein 61336647.

UdeCosmos

Vi er en gruppe, som er optaget af udeområderne omkring Cosmos

Tovholder Birthe Gottlieb.   Kontakt:  goha@mail.dk

Økogrønt

Vi er en gruppe, som hver 14. dag skiftes til at hente lækre lokale grøntsager og æg fra Skovlygården i Jystrup.

Det er ikke forpligtende at bestille hver gang. Vi bestiller hver gang de varer og den mængde, som vi ønsker ud fra årstidernes aktuelle grøntsager.

Medlemskab af KulturCosmos

Som medlem kan du:

 • deltage i foreningens faste aktiviteter/værksteder
 • deltage i foreningens fællesspisninger
 • blive frivillig og være med til at afholde arrangementer og starte nyt op
 • stemme på generalforsamlingen og stille op til bestyrelsen

Og så betyder støtten bare rigtig meget for os – det er et vigtigt bidrag til driften.

Kontingentsatser 2023/2024:
Årligt 150 kr. for medlemmer i alderen 25+
Årligt 50 kr. for medlemmer 0-24 år

1. december halverer vi prisen på kontingentet for resten af medlemsåret, som skifter i marts.

MELD DIG IND

Privatlivspolitik for Kulturcosmos

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Vi indsamler og opbevarer kun oplysninger, som vi har brug for, og vi sletter dem igen så snart, vi ikke finder rimelig begrundelse for at have dem længere.

Vi benytter ikke personhenførbar tracking af vores hjemmeside (såsom Google Analytics) og har derfor heller ikke behov for en cookie-politik.

Formål

De oplysninger vi har om dig bruger vi til at identificere dig som deltager, og for at registrere dine køb og betalinger, og for at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende billetter, nyhedsbreve eller anden information. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere indholdet af vores nyhedsbreve.

Indsamling af personlige oplysninger

Det overordnede mål med KulturCosmos’ privatlivspolitik er at opretholde et højt niveau af sikkerhed for vores deltagere, medlemmer, frivillige, medarbejdere og praktikanter. Vi ønsker med nedenstående information at kortlægge på en klar og overskuelig måde, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

KulturCosmos daglige drift er baseret på en række aktiviteter. Når du tilmelder dig eller indgår i en eller flere af vores aktiviteter, afgiver du som oftest personoplysninger til os. Vi bruger altid kun dine personoplysninger i henhold til den pågældende aktivitet – typisk kun almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og fødselsår.

Særlige omstændigheder gør sig gældende for:

 • Medlemskab: når du melder dig ind i foreningen indgår du samtidig i et kontraktligt forhold baseret på foreningens vedtægter.
 • Frivillige: når du deltager som frivillig indgår du samtidig i et kontraktligt forhold baseret på foreningens frivilligpolitik.
 • Medarbejdere og praktikanter: når du ansættes i KulturCosmos indgår du i et kontraktslig forhold og du får udleveret den gældende personalepolitik.
 • Personfølsomme oplysninger: indhentes kun ved bestyrelsesarbejde, ansættelse eller i forbindelse med indhentning af børneattester og altid i forbindelse med samtykke.

Billeder

Vi fotograferer og arkiverer harmløse situationsbilleder ved offentlige arrangementer, og gemmer dem så længe vi finder berettigelse herfor i forbindelse med dokumentation for foreningens virke. Ved portrætbilleder eller portrætlignende billeder, samt billeder fotograferet under ikke offentlige forhold indhenter vi mundtligt samtykke til fotografering, arkivering og offentlig anvendelse. Dette samtykke kan man til enhver tid og uden begrundelse tilbagekalde. Billedet vil herefter blive slettet i videst mulige omfang. Det vil eksempelvis ikke være muligt at slette billeder, som har være offentliggjort i avisen eller lign.

Hjemmeside

Du kan anonymt besøge vores hjemmeside. Det betyder, at vi ikke lokaliserer personhenførebare oplysninger og heller ikke benytter os af tjenesten Google Analytics. Personoplysninger indtastet i forbindelse med billetkøb og nyhedsbrev opbevares på den måde ikke på hjemmesiden, men alene hos de respektive udbydere, som vi har indgået databehandleraftaler med. En fyldestgørende liste over 3. parts databehandlere fremgår nedenfor.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Ud over vores interne systemer benytter vi os af eksterne leverandører af IT services. Vi har indgået databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Vi deler og videregiver ikke dine personoplysninger med mindre, du har givet tilladelse dertil.

Opbevaring og sletning

Vi opbevarer kun dine oplysninger i det omfang og i det tidsrum, som vi har behov for og ifølge den til enhver tid gældende lovgivning. Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har en berettiget begrundelse for opbevaring. Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har om dig, og du kan til enhver tid gøre indsigelse. Henvendelse herom kan ske til kulturhusets leder, som er dataansvarlig for KulturCosmos, og som afgør, om de pågældende oplysninger skal rettes eller slettes. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

3. parts databehandlere

Vi benytter tredjeparts databehandlere til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger vil ske i det omfang, det er nødvendigt for at levere den service, du har bestilt hos os. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.