Organisation

Organisering
Cosmos drives i et partnerskab mellem Roskilde Bibliotekerne og foreningen KulturCosmos. Alle medarbejdere i Cosmos er ansat på Roskilde Bibliotekerne. KulturCosmos består udelukkende af foreningens frivillige.
I Cosmos finder du Viby Bibliotek, Ramsøegnens Lokalhistoriske arkiv, Borgerservice samt foreningen KulturCosmos. Hver især med egne aktiviteter og nogen gange også med fælles aktiviteter.

Vision og værdier
Cosmos giver dig historien, samtiden og viden, der rækker ind i fremtiden.
Roskilde Bibliotekerne og KulturCosmos samarbejder om at drive Cosmos som et åbent, levende mødested med adgang til fleksible fællesskaber, hvor borgerne inviteres som medskabere og desuden kan engagere sig i mødet med det kreative felt, viden, historien og udvikling af lokalområdet.

Den fælles organisering
Cosmos er struktureret med et samarbejdsudvalg, et husråd og en daglig leder.

Partnerskabet mellem Roskilde Bibliotekerne og KulturCosmos tager afsæt i en samarbejdsaftale, der er godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget i Roskilde Kommune.

Bygningsdrift
Bygningen er ejet og serviceres af Roskilde Kommune. Indretning, funktioner og lokaler administreres af Roskilde Bibliotekerne i et samarbejde med KulturCosmos.